Hotel Centralnaya

Hotel Centralnaya

Address:Preobrazhenskaya str., 40