Hotel Passage

Hotel Passage

Address:Preobrazhenskaya str., 34