Hotel Oktyabrskaya

Hotel Oktyabrskaya

Address:Kanatnaya str., 31